پادکست شمارۀ یک: آلبوم عکس

در این پادکست می‌شنوید: پردیس آلبوم عکس‌هایش را به دوستش نسترن نشان می‌دهد

پادکست شمارۀ دو: دیر رسیدن به پرواز

در این پادکست می‌شنوید: شقایق و فرشاد در حال آماده شدن و رفتن به فرودگاه هستند

پادکست شمارۀ سه: دنبال کار گشتن

در این پادکست می‌شنوید: یک نفر درباره پیدا کردن یک کار جدید صحبت می‌کند

پادکست شمارۀ چهار: سیگار کشیدن

در این پادکست می‌شنوید: رضا و محمد می‌خواهند با هم به کافی‌شاپ بروند

پادکست شمارۀ پنج: سالگرد ازدواج

در این پادکست می‌شنوید: زهرا از دوستش سپیده می‌خواهد که با هم به خرید بروند

Your Cart
X